SSI SCHÄFER I NORGE

SSI SCHÄFER er en av verdens ledende tilbyder av produkter og systemer for intern materialhåndtering og avfallsteknikk.

I 70 operative selskaper og med over 10 produksjonssteder over hele verden, utvikler vi innovative konsepter og løsninger til våre kunders virksomheter. I denne prosessen skaper vi fremtiden for internlogistikken.

Herobild Blog

Blogg

Les mer
jysk_key_visual_1660_792.jpg

Referanser

Les mer

NYHETER

LogiMAT 2022

I netthandelens tid, med maksimal kundefokusering og mange typer tjenester, har ordrestrukturene og gjennomstrømningstidene i intralogistikken endret seg dramatisk. For å kunne sette disse mangesidige behovene inn i effektive logistikkstrukturer trenger selskapene fleksible logistikksystemer som samarbeider i et perfekt nettverk, og disse må kunne styres i transparente prosesser ved hjelp av kraftig logistikkprogramvare. SSI Schäfer dekker hele dette komplekse området, og på LogiMAT 2022 vil selskapet vise hvordan fremtidssikker intralogistikk gir kundene et konkurransefortrinn. Steffen Bersch, konsernsjef for SSI Schäfer Group: "Som en av markedets ledende løsningsleverandører er det vår målsetting å skape verdi for kundene gjennom innovative produkter, fremragende prosjektering og pålitelige partnerskap som leder dem trygt inn i fremtiden for intralogistikk."
LES MER
2022_News_Hero_LogiMAT.png

SSI SCHÄFER - NY BILDEFILM

Som en ledende leverandør av materialhåndtering og en langsiktig partner, hjelper SSI SCHÄFER store, mellomstore og små selskaper med å finne de mest passende, pålitelige og fremtidssikre løsningene for å møte dagens og fremtidige utfordringer.

Tillit, pålitelighet og langsiktig partnerskap

I dag er pålitelighet og tillit kjernen i beslutningsprosessen og i partnerskapet. For SSI SCHÄFER, som familiebedrift, er det en del av vårt DNA å være en pålitelig og fremtidsrettet partner for kunder, både for små, mellomstore og store selskaper. Vårt slagord, #ThinkTomorrow., Oppfatter ånden av innovasjon og ambisjonen om å være en pålitelig, langsiktig partner for våre kunder. Dette er de grunnleggende verdiene som SSI SCHÄFER står for.

Se mer i den nye bildefilmen.

ONEMED TIDOBLET PLUKKEHASTIGHETEN MED SSI CUBY-LØSNING

OneMed, Europas ledende helsevesenpartner, har nå fått en ny, dynamisk lagerløsning på sitt lager i Göteborg.

OneMed tidoblet plukkehastigheten med SSI Cuby-løsning

Med den nye lagerløsningen ønsket OneMed å redusere plukkefeil, oppnå en bedre plassutnyttelse og øke produktiviteten på lageret.

"Med SSI SCHÄFERs automatiseringsløsning plukker vi ti ganger raskere enn før, noe som er helt fantastisk", forteller Henrik Kärrman, system specialist hos OneMed, og fortsetter: "Vi valgte SSI SCHÄFER fordi de er lydhøre, men enda mer fordi de har en dynamisk løsning. Vi har hatt et godt og trygt samarbeid, og når vi har støtt på utfordringer, har SSI SCHÄFER vært raskt på banen med løsninger."

Kjernen i den nye løsningen er et shuttle-lager med 23 700 lagerlokasjoner og 57 shuttler av typen SSI Cuby. Løsningen består i tillegg av rullebaner til kasser og plukkestasjoner med Pick by Light.

Case Picking

Schäfer Case Picking

Schäfer Case Picking er en helhetlig orientert systemløsning som har en modulær konstruksjon og som kan utvides etter ønske. Produktets formål er å foreta en automatisert sammenstilling av leveranser i handelssegmentet. Men denne prosessen, som er automatisert i sin helhet, oppnår du en høyere leveringshastighet.
LES MER

Vår produkter og løsninger

Våre produkter og løsninger. Produkter og løsninger kombinert med spesifikk bransjeekspertise for skalerbare logistikksystemer fra én kilde.

Case Study KNV

Lagring

Les mer
Container and Carton Conveyor System

Transport-løsninger

Les mer
Case Study Stockmann

Fashion

Les mer
Industry solutions 4.0

Industry

Les mer
CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

Food Retail

Les mer
Market Sector Food & Beverage

Food & Beverage

Les mer
Healthcare & Cosmetics

Healthcare & Cosmetics

Les mer
Highlight image for market sector Retail & Wholesale

Retail & Wholesale

Les mer

HVORDAN KAN VI HJELPE?